Robert Swami Persaud

Mijn naam is Robert  Swami Persaud. Mijn beroep: Vaidya (universitair en traditioneel opgeleid in Kerala, India).

Ik kom uit een deels Hindostaanse familie; als initiatiefnemer van de Hogeschool Ayurveda Geneeskunde en Ayurvedisch geneeskundige stel ik me graag even voor. Ik ben dus geboren in Den Haag met als Hindostaanse vader Lakhi Swami Persaud en Nederlandse moeder Corrie Ruivenkamp. Wij woonden afwisselend in Suriname en in Nederland. Ik vertel in het kort iets over mezelf.

Mijn vader was geboren in Suriname, mijn grootvader ('aadja' zoals dat heet) was, net als mijn overgrootvader ('par-aadja') en vervolgens iedereen daarvóór, geboren in Noordoost-India in de deelstaat Bihar. Oorspronkelijk was onze naam 'Swami Prasad'  maar dit werd door de koloniale inschrijver foutief gespeld. Het gevolg was dat alle Brits-Guyanese en Surinaamse immigranten die toevallig Prasad in hun naam hadden (prasad of prasadam is Sanskriet voor: 'offer' of  'gave') daarna  'Persaud' of 'Persad' gingen heten. Ik heb twee fantastische kinderen: Arjun, cultureel antropoloog en Lakshmi, bekende Nederlandse zangeres en Rumi Robin, een allerliefste kleindochter.  Familie ervaar ik als belangrijk.  

India, Suriname, Nederland...

Mijn aadja had in Suriname twee werkzaamheden. Hij was boekhandelaar ('Swami Persaud & Sons LTD') en mantrisch genezer. Van dat laatste ben ik nooit getuige geweest. Het zijn en waren de oudsten in mijn familie die mij dat vertelden. Met behulp van speciale mantrische klanken was hij in staat om bij patiënten diverse ziekten te genezen. Zoals gezegd woonden wij wisselend in Suriname en in Nederland. In 1974 kwamen wij als gezin, dus mijn beide ouders, mijn zusjes en broer en ik, voor de laatste keer naar Nederland. Mijn vader was in Suriname een nogal bekend politicus (binnen de PNP) maar door de naderende onafhankelijkheid voorzag hij zeer grote problemen. Dat deze zijn uitgekomen is gebleken: veel van zijn vrienden werden door de militairen vermoord alsmede zijn neef luitenant Rambocus. Kortom: Suriname was voorbij.

Van Nederlands Recht naar Indiase geneeskunde..

In Nederland studeerde ik Nederlands Recht, met name het Nederlands Staatsrecht interesseerde mij bovenmatig. Ik werd echter getroffen door een ernstig verkeersongeluk dat mij wekenlang in het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis deed verblijven. Ik ben daar eigenlijk overleden; ik zeg 'eigenlijk' want ik bevond mij in mijn comateuze toestand in een andere wereld (de CWZ-artsen probeerden mij weer tot 'leven' te wekken) waar ik veel en bijzondere dingen meemaakte en waar ik dagenlang daarna uit ontwaakte, misschien dankzij de zorg op de IC of wie zal het zeggen. In deze onaardse tijd heb ik dingen mogen beleven die ik niet zomaar even vermeld maar waaruit ik inzichten heb mogen meenemen. Van het verkeersongeluk zelf herinner ik mij totaal niets meer; ik heb daar alles van horen zeggen.

Een maandenlange revalidatie bracht geen soelaas. Via vrienden kwam ik in aanraking met Ayurvedische artsen uit Londen. Er brak een tijd aan van werken en bewustzijnsverandering en ik genas. Toen werd ik door het Radboud-ziekenhuis opgeroepen voor een medische keuring omdat men mij 'in de WAO' (nu WIA) wilde zetten maar tot de stomme verbazing van de artsen bleek ik weer 'heel' te zijn. Toen ik verlegen iets opmerkte over 'de Ayurveda' lachten ze me uit en zeiden goedbedoelend dat ik 'het medische boekje te buiten was gegaan' maar dat ik genezen was; die WAO was dus gelukkig van de baan. Een nieuw leven brak aan. Ik stopte met mijn rechtenstudie en ging mij volledig wijden aan de Ayurvedische geneeskunde, tot aan mijn studies in India toe (Arya Vaidya Sala, Kerala) bij dr. P.K. Varier. 

De ogen, polsen, tong en stem van elk mens vormen nu voor mij een open boek. De dingen die ik daaruit lezen mag scheppen voor mij - naast mijn medische kennis - belangrijke richtlijnen waarmee ik mijn geneeskundig werk vorm geef.

En Westerse geneeskunde..

Ik besloot in Nederland een uitgebreide artsenbezoekers-opleiding te doen teneinde zoveel mogelijk  geheimen van de moderne farmacie en farmacologie te ontfutselen. Ik vond dat je in een Westers land níet met wat voor soort kruidenmiddelen dan ook zou moeten werken indien je geen goede kennis hebt van het gebruik en de toepassing van de moderne Westerse medicijnen. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw startte ik mijn Ayurvedische praktijk in Nijmegen. Enkele jaren later begon ik het Ayurvedisch onderwijs vorm te geven. Ik legde de basis voor de ontwikkeling van dit onderwijs en schreef een Ayurveda-cursus voor een bekend schriftelijk onderwijs-instituut.

Boeken schrijven..

Vanaf het jaar 2000 begon ik boeken te schrijven die door uitgeverij Kosmos Z&K/Servire werden uitgegeven. Mijn 'Handboek Ayurveda'  werd later herdrukt. Mijn uitgever Guus Vlaskamp (van Servire) stimuleerde mij nóg meer boeken te schrijven hetgeen ik ook deed. Zo verschenen er tussen 2001 en 2012 nog boeken over Hindoeïsme en  Gnosis; gebieden waarin ik door mijn bijzondere jeugd al vroeg mee in aanraking was gekomen.

Oprichting eerste Ayurvedische Beroepsvereniging.

In 2007 nam ik persoonlijk het initiatief enkele collega's te benaderen om de ANVAG op te richten (Algemene Nederlandse Vereniging Ayurveda Geneeskunde). Toen ik na jaren het bestuurs-stokje overdroeg aan anderen, vond ik de daarna ontstane sfeer steeds minder bij mij passen en nam daarom afscheid. Vele jaren daarvoor echter was ik al toegetreden tot de VNT, een professionele beroepsverenigng met veel zorgverzekeraars onder contract. De door mij opgerichte ANVAG ging later over in deze VNT, die na een fusie de LVNT is gaan heten. 

Maar in april 2023 besloot ik helemaal te stoppen met die wereld van verzekeringen, verdienmodellen en verplichtingen. Ik ging daarom weg bij de LVNT (met veel moeite want na meer dan 25 jaren krijg je toch een soort gehechtheid, het waren fijne mensen daar). Ik koos voor vrijheid en voor eenvoud; vrijheid om door te groeien en eenvoud om iedereen van dienst te kunnen zijn. 

Mijn visitekaartje zit níet vol.

Want ik ben geen 'verzamelaar' van duizend-en-een-therapieën die altijd met hagel schiet. Je komt niet in een supermarkt maar in een gespecialiseerde praktijk, de Ayurveda praktijk!

Wel heb ik nog een werkzaamheid..

Namelijk rituelen verzorgen en spreken tijdens uitvaarten; niet iedereen wil een officiële religieuze voorganger maar wél een mooie spirituele inhoud bij de uitvaart. Op mijn website www.robert-swami-persaud.nl  wordt dat helder uitgelegd. Of je belt me even.

Meer Ayurvedische ontwikkelingen..

Mijn Ayurvedisch werk heb ik ondergebracht in de Hogeschool Ayurveda Geneeskunde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland onder nummer 09198655. Deze Hogeschool is tevens geregistreerd door de CRKBO en erkend door de KTNO als een onderwijs-instituut dat lessen verzorgt op professioneel HBO-nivo.

Het Ayurvedisch onderwijs dat ik geef is enerzijds gebaseerd op een uitgebreide expertise en professionaliteit maar anderzijds ook heel persoonlijk.

Ik onderwijs de Ayurveda niet als een domweg 'uit-je-hoofd-leren' systeem. Natuurlijk moet je veel leren, maar leren zonder begrijpen is nutteloos. Als wij over dosha's praten moet je niet aankomen met al die cliché's over hun kenmerken. Leren is verdiepen!

Ayurvedisch leven is bewust leven. Bij veel moderne en alternatieve artsen/therapeuten gaat het om de verkoop van producten. Een Ayurvedisch motto is echter: een arts is geen koopman. In de oude traditie van India luidt de Ayurvedische gezegswijze van de artsen dan ook: 'Sarve Bhavanthu Sukhinah'..: Moge iedereen zich goed voelen.. namaskâr.

Als referentie zegt prof. dr. Baets over mijn werk:

'My own academic interest is in the field of knowledge management and (virtual) learning, from a holistic point of view. I very much base my activities therefore on what is known as complexity and chaos theorie.

I have had the pleasure, both, to read the books of Robert H. Swami Persaud, and to participate in courses organised and thought by Robert.

I want to express my appraisel for the way he opens subjects that are not  always easy for Western people , in a way understandable and interesting for us.

His strength, above all, is to embed the ayurvedic concepts and the cultural values on which it is based, in the Western society, in such a way to preserve its intrinsic value, but equally to make it accessible for non-Hindu people.

His insights have been of use to me, in furthering my views on holism, as well as on extending my understanding of subjects like the Hindu culture and values and above all the ayurveda.

Last but not least, he is a person that aspires what he is teaching. His teaching 'is' himself, rather than something that would exist outside him. That makes communication and learning so easy'. 

Prof. Dr. Walter Baets, Director of Notion, Universiteit Nyenrode, Bussiness School.

Bewaren