Extra informatie

Onze Opleiding Ayurveda is een door de KTNO-erkende opleiding en geregistreerd door het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs). Dat betekent dat ze, zoals alle officiële onderwijs in Nederland, is vrijgesteld van BTW. 

Om deel te nemen aan onze opleiding hanteren we geen forméle toelatingsvoorwaarden. Wel is er eerst een persoonlijk (toelatings)gesprekje.

Wil je lid worden van een beroepsvereniging dan heb je naast óns Diploma ook een Diploma Medische Basiskennis nodig. We geven je graag info hierover.