En nog meer...

EEN RISKANTE TIJD.

Wij leven met betrekking tot de Nederlandse gezondheidszorg in een riskante tijd. Hiermee bedoel ik te zeggen dat er zóveel wordt aangeboden dat je het risico loopt verkeerde keuzen te maken. Adviezen van anderen zijn niet gegarandeerd goed want ook zij kunnen het verkeerd zien. Er bestaat veel kwakzalverij; hierbij spelen twee partijen een rol: enerzijds de aanbieder, in de regel medisch niet of nauwelijks opgeleid, overtuigd van het eigen gelijk, opvallend geldzuchtig, etalerend (vaak zichtbaar op manifestaties/beurzen) en met stelligheid aan de eigen mening vasthoudend en de reguliere geneeskunde afwijzend. De ander is de hulpbehoevende patiënt, bang voor wat zich manifesteert, eenzaam, lijdend, zich afhankelijk voelend, emotioneel gevoelig voor artikelen in allerlei (alternatieve of new age) magazines. Het zou alleszins begrijpelijk moeten zijn dat hoe groot de nonsens in die artikelen ook zijn, de hulpbehoevende in praktisch alles een strohalm ziet. 

Ook onze naam (Ayurveda) wordt door dit soort lieden ernstig misbruikt. Er zijn zich 'therapeut' noemende lieden van bijvoorbeeld de 'Germaanse Geneeskunde' die het zelfs wagen om de aanduiding 'Ayurveda' of 'yoga' op hun entree-bordje te plaatsen. Ik acht dit misleidend van personen die medisch/Ayurvedisch/yogisch ongeschoold zijn en de lijdende mens zo een rad voor ogen draaien. Ze doen het níet altijd met boze opzet, maar stelligheid zonder noemenswaardige scholing en de daarmee gepaard gaande emotionele afwijzing van de reguliere geneeskunde acht ik verkeerd en schadelijk.

De Nederlandse gezondheidszorg beschouw ik als een 'huis met een voordeur'. De eerste ruimte die je binnenkomt is die van de huisarts. Je betreed die als je ziek bent of als je je ziek voelt. Daarna beslis je pas of je ook andere ruimtes gaat betreden (medisch specialisten of alternatieve geneeswijzen). Je mag mijn ruimte ook eerst betreden en ik zal je dan volledig Ayurvedisch de weg wijzen; je moet echter wel weten dat ik op grond van mijn eigen onderzoek of waarnemingen je ook kan aanraden tevens je huisarts te bezoeken. We praten daar open en verhelderend over; ik neem alle tijd voor je om (ook moeilijke) medische kwesties zo eenvoudig mogelijk met je te bespreken. Dus hoewel ik je laat gaan met persoonlijke Ayurvedische adviezen wijs ik een reguliere hulpverlening niet af. Goede geneeskunde is afweging.

Ik begrijp als geen ander dat angst en wanhoop tot foute keuzen kunnen leiden. Maar denk na, onderzoek en stel vragen; weet dat er velen zijn die op een onbetamelijke wijze van jouw leed willen profiteren.

Veel wijsheid toegewenst.

 

 

 

  OOO