Onze Opleiding Ayurveda is een erkende en geregistreerde opleiding door het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs). Dat betekent dat ze, zoals alle officiële onderwijs in Nederland, is vrijgesteld van BTW. Ze heeft ook een KTNO- registratie; dat betekent dat het diploma van onze opleiding toegang geeft tot beroepsverenigingen.

Om deel te nemen aan onze opleiding hanteren we geen formele toelatingsvoorwaarden. Wel is er eerst een persoonlijk (toelatings)gesprekje.

Wil je lid worden van een beroepsvereniging dan heb je naast óns Diploma ook een Diploma Medische Basiskennis nodig. We geven je graag info hierover.