Onze Opleiding Ayurveda is een erkende en geregistreerde opleiding door het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs). Dat betekent dat ze, zoals alle officiële onderwijs in Nederland, is vrijgesteld van BTW. Ze heeft ook een KTNO- registratie; dat betekent dat het diploma van onze opleiding toegang geeft tot beroepsverenigingen. Men moet dan ook in het bezit zijn van een diploma MBK (Medische Basiskennis), dat geldt voor álle natuurgeneeskundige opleidingen in Nederland.